Szkoła z bogatą historią i tradycjami
sobota, 26 stycznia 2019 09:35

Uwaga maturzyści! Zbliża się termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej!

Przypominamy, że termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej w naszej szkole został ustalony na 1 lutego 2019 r. Wynika to z organizacji ferii zimowych i konieczności sprawdzenia przez maturzystów swoich danych wprowadzonych do systemu OKE. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów, a wstępna deklaracja złożona we wrześniu staje się deklaracją ostateczną.

Zmian w deklaracji dokonuje się w sekretariacie szkoły, poprawiając ręcznie oryginał deklaracji i otrzymaną w październiku kopię dokumentu /bez okazania kopii nie ma możliwości wprowadzenia zmian w deklaracji/.

Sugerujemy, żeby jeszcze raz dokładnie przeanalizować wybór przedmiotów dodatkowych, ze względu na przepisy związane z opłatą za ponowne przystąpienie do egzaminu. Opłaty obejmują:

– absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego

– absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji maturalnej, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.